Oaspete în capitala Moldovei

În perioada 7 -10 iunie 2017, ambasadorul Meier-Klodt şi şeful serviciului economic al Ambasadei, Sebastian Gromig, au vizitat Iaşiul. Pe lângă convorbiri cu reprezentanţii autorităţilor locale, în prim-planul vizitei Ambasadorului s-au aflat vizite la instituţiile de învăţământ şi culturale.

Ambasadorul a purtat discuţii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” şi a vizitat Palatul Culturii şi Teatrul Naţional.

În discuţiile purtate cu directorul Centrului German Iaşi, prof. Alexander Rubel, Ambasadorul şi-a exprimat satisfacţia faţă de interesul viu pentru ofertele culturale şi de limba germană în regiune. Ambasadorul s-a întâlnit şi cu preşedintele comunităţii evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman, precum şi cu reprezentanţii Forumului German pentru a se informa asupra moştenirii culturale multietnice a oraşului.

Un prilej de mare bucurie a oferit vizita la Liceul „Vasile Alecsandri”. Elevilor acestei şcoli, precum şi celor ai „Colegiului Naţional Iaşi“ şi ai „Colegiului Naţional Mihai Eminescu“ le-au fost înmânate de către Ambasador documentele pentru „Deutsches Sprachdiplom II” (Diploma de Limba Germană II). Unei alte grupe de elevi, Ambasadorul le-a înmânat diplomele pentru nivelul de studiu A1.

Iaşi este interesant şi ca centru economic. În discuţiile cu firme germane sau care au legături cu Germania, Ambasadorul a discutat despre perspectivele economice ale regiunii.

În încheierea vizitei, ambasadorul Meier-Klodt a vizitat Cimitirul soldaţilor germani din cadrul Cimitirului Eternitatea.